18.jpg
24.jpg
27.JPG
30.jpg
6.jpg
biathlon.jpg
narciarstwo-biegowe.jpg
schowek01.jpg
schowek03.jpg
schowek041.jpg
skanowanie0003.jpg
strzelectwo.jpg

3 maja 2024 roku, w Rymanowie, uczczono 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach wzięli udział druhowie Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Pod pomnikiem Nieludzkich Systemów Totalitarnych wartę honorową pełnili rymanowscy sokoli wraz z harcerzami.

Druhowie z Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", przy akompaniamencie hymnu państwowego, wciągnęli na maszt biało-czerwoną flagę. Wiązanki kwiatów złożyły delegacje władz gminnych, powiatowych, PTG "Sokół" w Rymanowie, poseł na Sejm RP pan Piotr Babinetz, prezes Uzdrowiska SA Rymanów, strażacy oraz przedstawiciele lokalnych organizacji i stowarzyszeń.

Tegoroczne uroczystości trzeciomajowe rozpoczął przemarsz sprzed budynku GOK do kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca z udziałem pocztów sztandarowych, władz samorządowych gminy, zaproszonych gości, mieszkańców oraz Rymanowskiej Orkiestry Dętej wraz z mażoretkami.
Uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawił proboszcz rymanowskiej parafii ks. Grzegorz Polasz.

Burmistrz gminy Rymanów Wojciech Farbaniec podkreślił, że Konstytucja 3 Maja powinna być dla nas wzorem myślenia o odpowiedzialności za państwo i troski o dobro wspólne, dobro, którego w obecnych czasach nam potrzeba i które powinniśmy pielęgnować. "........... dlatego też, niezależnie od politycznych podziałów i sporów, dzielących nas różnic, starajmy się szukać drogi do zrozumienia jak wielką wartością dla wszystkich pokoleń Polaków była i jest niepodległa Ojczyzna - szczególnie teraz w obliczu wojny w Ukrainie i zagrożenia dla cywilizacji zachodniej, w tym również suwerenności i niepodległości naszej Ojczyzny. W obliczu tego zagrożenia postępujmy zgodnie ze słowami Konstytucji 3 Maja: na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń musimy sobie zasłużyć" - powiedział burmistrz Wojciech Farbaniec.

Druga część uroczystości odbyła się przed Pomnikiem Ofiar Systemów Totalitarnych. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odegraniu Mazurka Dąbrowskiego, delegacje złożyły przed pomnikiem wiązanki kwiatów.

Rymanowskie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zakończyły się w Sokolni Polskiego Tawarzystwa Gimnastycznego, gdzie w kinie Sokół wyemitowany został film: "Jasło 44" - fabularyzowany dokument przedstawiający historię wysiedlonego, a następnie spalonego i zburzonego miasta Jasła.