18.jpg
24.jpg
27.JPG
30.jpg
6.jpg
biathlon.jpg
narciarstwo-biegowe.jpg
schowek01.jpg
schowek03.jpg
schowek041.jpg
skanowanie0003.jpg
strzelectwo.jpg

Tradycyjnie , tak jak co roku, uczniowie klas mundurowych rymanowskiego Liceum Ogólnokształcącego, zrzeszeni w szeregach Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rymanowie, wzięli udział w powiatowych uroczystościach upamiętniających zbrodnię katyńską i katastrofę smoleńską, by oddać hołd ofiarom tragicznych wydarzeń i zachować je w pamięci. Licealiści z Rymanowa oraz druhowie PTG „Sokół” Rymanów wystawili poczty sztandarowe.

Tegoroczne uroczystości odbyły się 12 kwietnia pod pomnikiem Ofiar Katynia i tablicą smoleńską, przed budynkiem Starostwa Powiatowego, w Krośnie, z udziałem zaproszonych gości m.in.:  przedstawicieli parlamentarzystów,  przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Borcza, przedstawicieli Powiatu Krośnieńskiego ze starostą Janem Pelczarem, władz miasta Krosna z prezydentem Piotrem Przytockim na czele, radnych, wójtów, burmistrzów, księży, służb mundurowych, Armii Krajowej,  delegacji NSZZ „Solidarność” Regionu Podkarpacie, dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu oraz krewnych zamordowanych w Katyniu i młodzieży szkolnej.

Po modlitwie w intencji ofiar, którą odmówił ks. Archiprezbiter Jan Bielec, głos zabrał  starosta krośnieński Jana Pelczar. Pan starosta w swoim wystąpieniu powiedział:  „Wiosną 1940 roku sowiecka policja polityczna NKWD dokonała bestialskiej egzekucji na blisko 22 tysiącach obywateli przedwojennej Rzeczypospolitej. Było wśród nich 14,5 tysiąca jeńców wojennych – oficerów i policjantów z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, a także 7 tysięcy więźniów aresztowanych na wschodnich terenach Polski. Egzekucja wykonana na elitach przedwojennego państwa polskiego miała na zawsze pozostać tajemnicą. Na straży tak ukształtowanego kłamstwa katyńskiego stał cały aparat policyjny komunistycznej Polski. Do 1989 roku, w czasach najgorszych dla prawdy nie brakowało jednak ludzi, którzy cenili tę wartość bardziej jak swoje zdrowie i życie. Tak jak kłamstwo katyńskie stało się podstawą dla PRL-u, tak prawda o Katyniu przyczyniła się do budowy wolnej i świadomej swojej historii Rzeczypospolitej. (…) Pamięć i prawda o ofiarach ludobójstwa sowieckiej Rosji przetrwała  i mam nadzieję, że zawsze będzie pielęgnowana przez władze samorządowe Powiatu Krośnieńskiego”.

Kolejnym punktem obchodów było odczytanie Katyńskiego Apelu Pamięci, a kompania honorowa V Batalionu Strzelców Podhalańskich, z Przemyśla, oddała salwę honorową. Krośnieńskie, powiatowe uroczystości 84. rocznicy zbrodni katyńskiej były również okazją do wspominania 14. rocznicy katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. W ciszy i zadumie wysłuchano nazwisk tych, którzy wówczas zginęli. Listę osób, tragicznie zmarłych, odczytała uczennica LO w Rymanowie - Żaneta Zając, a  Kamil Preisner zarecytował piękny, wzruszający wiersz „Dziecko Syberii”.

Ceremonia składania wieńców i wiązanek kwiatów,  przez poszczególne delegacje w hołdzie pomordowanym i tragicznie zmarłym, była ostatnim punktem dzisiejszych uroczystości. Wieniec złożyła m.in. dyr. ZSP w Rymanowie, pani Beata Suwała Szczechowska i Burmistrz – elekt, Gminy Rymanów, pan Grzegorz Wołczański.