18.jpg
24.jpg
27.JPG
30.jpg
6.jpg
biathlon.jpg
narciarstwo-biegowe.jpg
schowek01.jpg
schowek03.jpg
schowek041.jpg
skanowanie0003.jpg
strzelectwo.jpg

15 marca 2024 roku uczniowie LO Rymanów, zrzeszeni w szeregach Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, zaprezentowali ułańską musztrę paradną z czterema rodzajami broni (lance, szable, pistolety, karabiny) w Besku, Odrzechowej i Bukowsku.

Przy okazji pokazów prezes PTG „Sokół” Rymanów, druh Kazimierz Cetnarski, który uczy młodzież w LO Rymanów musztry, w słowie wstępnym przed każdym pokazem, przybliżał w kilku zdaniach przyczyny powstania Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”, oraz ich założenia programowe. Mówił o zaletach klas mundurowych, o możliwościach dla ich absolwentów (kontynuacja nauki na studiach lub praca w wojsku, policji, straży pożarnej, straży granicznej a także więziennictwie i zawodach związanych z bezpieczeństwem). Wyjaśniał na czym polega musztra ułańska. Wszystkie piątkowe pokazy zostały bardzo ciepło przyjęte przez dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców oraz uczniów i nagrodzone rzęsistymi oklaskami. Były one także doskonałą okazją, aby przećwiczyć poszczególne elementy musztry paradnej i nabrać pewności przed Wojewódzkim Przeglądem Musztry Paradnej Klas Mundurowych, który odbędzie się 22 marca w Kolbuszowej. W musztrze paradnej uczestniczyli: Klaudia Bochnak, Julia Gajda, Kinga Hnat, Wiktoria Karpa, Gracjan Kraska, Dominik Suwała, Michał Wacławski, Lena Wyżycka, Norbert Zadylak, Seweryn Żytka, Weronika Dudek, Jakub Krukar, Sebastian Litarowicz, Artur Łonyszyn, Adrian Niemczyk i Jadwiga Pelczar pod opieką pana Kazimierza Cetnarskiego.