18.jpg
24.jpg
27.JPG
30.jpg
6.jpg
biathlon.jpg
narciarstwo-biegowe.jpg
schowek01.jpg
schowek03.jpg
schowek041.jpg
skanowanie0003.jpg
strzelectwo.jpg

 

Regulamin VI Ogólnopolskich Zawodów w Dwuboju Obronnym TG „Sokół”.

02.12.2023 (sobota), w Rymanowie, ul. Szkolna 2

 

Cel zawodów

1. Nawiązywanie  kontaktów między Towarzystwami Gimnastycznymi ,,Sokół”

2. Współpraca Towarzystw Gimnastycznych ,,Sokół”

3. Popularyzacja sportów obronnych

4. Poprawa sprawności fizycznej i umiejętności obronnych członków TG „Sokół”

5. Rywalizacja sportowa

6. Dzielenie się doświadczeniami zdobytymi podczas działalności

 Dwubój obronny składa się z konkurencji:

- tor przeszkód ze strzelaniem laserowym

- strzelectwo kulowe

 Regulamin toru przeszkód ze strzelaniem

Zawodnicy startują indywidualnie

Tor przeszkód ułożony jest na sali gimnastycznej - zawodników obowiązuje strój gimnastyczny lub dresy. Zawodnicy strzelają z karabinków laserowych w pozycji leżącej bez podpórki.

 Tor przeszkód: start, przejście po równoważni stałej (ławeczka gimnastyczna),  przenoszenie piłki lekarskiej 3kg (2x 7m), potrójny płotek (przeskok przez płotek, przejście pod płotkiem, przeskok przez płotek), wykonanie 3 brzuszków przy drabince z piłką lekarską 2kg, bieg slalomem między 5 chorągiewkami, dowolne pokonanie skrzyni (4-5 elementów), strzelanie z karabinka laserowego do 5 celów. Po oddaniu strzałów powtarzamy drugi raz tor przeszkód.

 Uwaga. !!!

 Za każdy niecelny strzał do uzyskanego czasu przez zawodnika dolicza się 5 sekund kary, np. 3 strzały niecelne (3x5sek. =15 sek.) dolicza się do uzyskanego czasu

 Regulamin zawodów strzeleckich:

Strzelanie odbywa się z karabinków kulowych o zamkniętych, kołowych przyrządach celowniczych z odległości 50m. z podpórką.

Każdy zawodnik oddaje 3 strzały próbne i 10 lub 5 ocenianych (w zależności od ilości zawodników).

Wyniki oblicza się według wytycznych PZS.

 Założenia ogólne

Zawodnicy startują w konkurencjach indywidualnie i drużynowo w kategorii mężczyzn i kobiet na torze przeszkód oraz w strzelectwie.

Do punktacji drużynowej zalicza się najlepszych 2  zawodników i 2 zawodniczki z każdego Towarzystwa Gimnastycznego

Zwycięża ta drużyna, która po zsumowaniu osiągnie największą ilość punktów.

W punktacji toru przeszkód liczy się suma czasów 2 chłopców i 2 dziewcząt

W punktacji strzeleckiej suma punktów 2 chłopców i 2 dziewcząt

Przykład klasyfikacji drużynowej toru przeszkód, tak dla dziewcząt jak i chłopców (załóżmy, że jest 7 drużyn)

I m. 10 pkt.                                         V m. 3 pkt.

II m. 7,5 pkt.                                       VI m. 2 pkt.

III m. 5.5 pkt.                                      VII m. 1 pkt.

IV m. 4pkt.

 W strzelectwie nalicza się identycznie, jak w torze przeszkód, po zsumowaniu wyników strzeleckich

 Punktacja zespołowa Towarzystw

Ten zespół wygrywa, który osiągnie największą ilość punktów po zsumowaniu punktacji drużynowych toru przeszkód i strzelectwa  chłopców i dziewcząt razem.

 Uwaga!!!

Przy jednakowej ilości PKT. w punktacji zespołowej wygrywa ten zespół, który miał lepsze wyniki w strzelectwie kulowym.

 Nagrody

- medale i dyplomy do 3m. indywidualnie (w torze przeszkód i strzelectwie) w kategorii dziewcząt i chłopców

- dyplomy i puchary za 3 pierwsze miejsca drużynowo dla dziewcząt i chłopców

- puchary i dyplomy za 3 pierwsze miejsca zespołowo, a za dalsze miejsca dla każdego zespołu dyplom

- statuetka dla najlepszego strzelca i strzelczyni

 Uwaga !!!

Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na

strzelnicy zgodnie z regulaminem strzelnicy oraz regulaminem zawodów.

Towarzystwo może maksymalnie wystawić 2 ekipy czyli 8 osób

W zawodach mogą startować zawodnicy, którzy ukończyli 14 lat i starsi (bez górnego limitu wiekowego). Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.

Jeżeli zawodnik lub zawodniczka nie ukończyła 18 lat powinni posiadać pisemną zgodę rodziców na start i są pod opieką opiekuna (instruktor, trener itp.)

 Zawody odbędą się 2 grudnia 2023r. w Zespole Szkół Publicznych, w Rymanowie

Program ramowy zawodów: 

 9.30 zbiórka i odprawa techniczna

9.45-10.15 każdy zawodnik może strzelać z karabinków laserowych (przestrzeliwanie broni)

10.15 otwarcie zawodów

10.30 start według wylosowanych numerów- startuje cały zespół (2 chłopców i 2 dziewczyny) najpierw na torze przeszkód, a następnie w strzelectwie

13.00-14.00 zakończenie zawodów

 Ok. godz. 14.15 obiad

 Organizator  w razie potrzeby zastrzega sobie zmianę w regulaminie.

 Za zachowanie i bezpieczeństwo zawodników odpowiada opiekun.

 Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 29 listopada 2023r. na adres mailowy organizatora zawodów.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub Tel. 501 509 180

 W zgłoszeniu podać ilość osób, np. 10 (8 zawodników + opiekun + kierowca). Związane jest to z ilością zamawianych posiłków.